Відділи управління

Управління має наступні відділи та самостійні сектори

Відділ грошових виплат і компенсацій

(начальник  Гордяк Юлія Миколаївна), тел.7-60-40.

Основними завданнями відділу є правильне і своєчасне призначення та виплата встановлених законодавством державних допомог. Відділ забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист населення, що потребують підтримки. Надає такі послуги: адресну державну допомогу, надання субсидій, надання соціального захисту учням та студентам з числа дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування.

Відділ складається з наступних секторів: сектор прийому громадян та сектор прийняття рішень, відповідно до покладених на нього завдання:

- організовує роботу, пов’язану з вирішенням питань соціального захисту населення, соціально незахищених громадян, інвалідів, надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива і роботи „мобільного офісу”.

- приймає заяви та інші документи, на підставі яких призначаються всі види соціальних допомог.

- формує банк даних одержувачів допомог за критеріями сімей та видами соціальної допомоги.

- надає відомості про термін дії та розмір призначених соціальних допомог, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг підприємствам, установам, організаціям.

- дає роз'яснення громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань оформлення документів для призначення соціальної допомоги та субсидії на житлово-комунальні послуги, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів.

- застосовує передбачені законодавством санкції до порушників умов надання всіх видів соціальних допомог.

- проводить роз'яснювальну роботу серед населення з питань соціального забезпечення і соціального захисту, застосування законодавства по наданню всіх видів соціальних допомог.

- в установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу, і вживає відповідні заходи.

- забезпечує своєчасне надання необхідних даних для складання звітності.

- видає пільгове посвідчення отримувачам державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію та інвалідам.

- здійснює перерахунок раніше призначених соціальних допомог у межах встановленого терміну дії, у випадках визначених законодавством.

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

(начальник – Буланьонкова Ірина Володимирівна), тел.7-60-40.

Основними завданнями відділу є організація бухгалтерського обліку управління, контроль за правильним та економним використанням бюджетних коштів, за рухом матеріальних та фінансових ресурсів.

Відділ забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку документів.

 

Відділ персоніфікованого обліку та компенсаційних виплат

(начальник — Ніколаєнко Ірина Анатоліївна), тел.7-60-40.

Основними завданнями відділу є:

Сектор прийому громадян:

- забезпечення виконання та дотримання законодавства щодо соціального захисту пільгової категорії громадян ;

- здійснення компенсаційних заходів соціального захисту населення, правильне прийняття документів для призначення компенсаційних виплат;

- прийом громадян з питань, які знаходяться в компетенції відділу.

Сектор обробки документів з обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС :

- своєчасне призначення встановлених законодавством компенсаційних виплат та обробка документів по наданню пільг .

Сектор персоніфікованого обліку пільговиків:

- збирання, систематизація та зберігання інформації про фізичних осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою.

- відшкодування витрат на надання пільг на житлові-комунальні послуги підприємствам - надавачам послуг згідно законодавства.

Відділ компенсаційних виплат та персоніфікованого обліку відповідно до покладених на нього завдання:

Сектор прийому громадян:

- оганізовує роботу, пов’язану з вирішенням питань надання пільг та соціальних гарантій щодо соціального захисту населення;

- приймає заяви з комплектом необхідних документів, на підставі яких призначаються всі види соціальних пільг;

- надає консультації з питань надання пільг за соціальною ознакою, надає роз'яснення громадянам з питань оформлення документів для призначення компенсаційних виплат, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів;

- проводить розяснювальну роботу серед населення, в межах своєї компетенції щодо застосування законодавства по наданню пільг;

- в установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу, вживає відповідні заходи;

- забезпечує своєчасне надання необхідних даних для складання звітності та складає звіти, акти що входять до компетенції сектору;

- видає пільгове посвідчення ветеранам війни та праці, талони на пільговий проїзд в міжміському транспорті;

- організовує збирання інформації про фізичних осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою; формує на кожного пільговика, який ще не зареєстрований в ЄДАРПі, персональну облікову картку та справу;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Сектор обробки документів з обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС :

- організовує роботу, пов’язану з вирішенням питань надання пільг та соціальних гарантій щодо соціального захисту населення (матеріальна допомога, поховання УБД та інвалідів війни та інші);

- забезпечує санаторно-курортними путівками згідно Інструкції про порядок обліку, зберегання, розподілу та видачи путівок до санаторно-курортних та інших лікувально-оздоровчих установ в органах соціального захисту населення України. Вносить дані в Центральний банк інвалідів;

- оформлює направлення на навчання інвалідів до Київського центру реабілітації інвалідів та інші спеціалізовані навчальні заклади;

- Забезпечує діяльність комісій:

а) по розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

б) з соціального захисту громадян, постраждалих від Чорнобильської катастрофи;

в) по визначенню видів і обсягів робіт та контролю за проведенням капітального ремонту будинків громадян пільгової категорії.

- оформлює документи на виплату інвалідам компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування; компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування;

- оформлює необхідні документи щодо забезпечення інвалідів автомобілями згідно діючого законодавства;

- організовує роботу щодо забезпечення інвалідів засобами пересування та технічної реабілітації. Вносить дані про забезпечення ТЗР та видачу направлень в Центральний банк інвалідів; проводе анкетування для складення потреби на ТЗР;

- підготовлює нормативні документи на виконання рішення Донецької обласної ради на надання пільг інвалідам по зору, проводить необхідні розрахунки доплат при наданні пільг інвалідам по зору;

- організовує роботу по проведенню безплатного капітального ремонту житлових будинків пільгової категорії громадян згідно діючого законодавства;

- організовує роботу по внесенню змін та доповнень в базу одержувачів грошової допомоги, передбаченою Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- організовує роботу щодо виконання Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» в частині призначення компенсаційних виплат; вносить зміни та доповнення в базу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- організовує роботу щодо оформлення направлень для надання соціальних послуг або соціального обслуговування громадян в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Димитрова;

- організовує роботу щодо оформлення документів для влаштування в будинки-інтернати системи соціального захисту населення;

- оформлює інші соціальні компенсаційні виплати, які знаходяться в компетенції відділу;

- проводить інвентаризацію особових справ пільгової категорії громадян;

- формує статистичні звіти та інформації щодо надання обліку;

- приймає та видає довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, вносить зміни та доповнення в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб;

- відповідає на звернення громадян в межах компетенції сектору.

Сектор персоніфікованого обліку пільговиків:

- організовує внесення та зберігання інформації про фізичних осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою, пов’язані з реалізацією ними права на зазначені пільги та забезпечує її автоматизоване використання для контролю за відомостями, які подаються підприємствами та організаціями, що надають послуги для розрахунків за надані пільговикам послуги;

- використовує під час формування Реєстру інші бази даних та відомості щодо персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги;

- коригує інформацію, включену до ЄДАРПу в разі змін в інформації про пільговика чи зупинення дії законодавчих актів, на підставі яких пільговик отримує пільги. Закриває особові електронні та паперові справи до архіву;

- звіряє інформацію, що міститься в ЄДАРПі, з інформацією, яка надходить від підприємств та організацій, що надають послуги;

- контролює правильність надання розрахунків підприємствами;

- надавачами послуг для відшкодування збитків, пов’язаних з наданням пільг;

- формує статистичні звіти та інформації щодо персоніфікованого обліку;

- проводить інвентаризацію особових справ пільгової категорії громадян;

- відповідає на звернення громадян в межах компетенції сектору.

 

Сектор кадрово-правової роботи та соціально трудових відносин

(завідувач — Завірюха Вікторія Олегівна), тел.7-60-40.

Основними завданнями сектору є реалізації державної правової політики та державної політики з питань роботи з кадрами в управлінні, розробка і створення цільових програм по раціональному використанню трудових ресурсів, по безпечній життєдіяльності населення.

Сектор забезпечує захист законних інтересів управління та правильного застосування законодавства та забезпечує в межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, про оплату праці, про охорону праці, про належні умови праці.

 

 

Сектор автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат

(завідувач — Козирєва Ольга Миколаївна), тел.7-60-40.

Основними завданнями сектору є підтримання в актуальному стані та організація доступу до баз даних, проведення фіксації баз даних пільговиків та інших отримувачів, виконання комплексу робіт згідно з інструкцією по автоматизованій виплаті субсидій тощо.

Сектор забезпечує заходи щодо збереження і цілісності баз даних.

 

Сектор державних соціальних інспекторів

(головний державний соціальний інспектор — Максименко Олександра Миколаївна),тел.7-60-40.

Основними завданнями сектору є перевірки достовірності та повноти наданої одержувачами інформації.

Відділ забезпечує контроль за цільовим використанням коштів, передбачених для надання державної соціальної допомоги.

 

 

Сектор нагляду за дотриманням вимог  аконодавства під час призначення (перерахунку) і виплати пенсій органами ПФУ 

(завідувач — Галата Алла Дмитрівна), тел.7-60-40.

Основними завданнями сектору є додержання законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення.

Сектор забезпечує здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.